utolsó frissítés: 2006. jún. 25.


1. Személyi adatok:

Név: Vincze Gábor
Születési dátum és hely: 1962, Békés
Email: gvincze@bibl.u-szeged.hu

2. Tanulmányok:

1991-ben végzett a József Attila Tudományegyetem történelem szakán
Érettségi a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolában

3. Munkahelyek:

2000-2003 közt Bárdi Nándorral közösen, az I. éves magyar főszakos hallgatóknak a „magyar nép története” c. kötelező kurzus XX. századi részének oktatása
1999-2000-es tanév II. félévében ugyanitt a magyar szakos diákoknak kisebbségtörténeti előadás-sorozat megtartása
1995-96-os tanévben Bárdi Nándor budapesti történésszel közösen egy előadás-sorozat megtartása a kolozsvári magyar történelem szakos hallgatóknak a romániai magyar kisebbség 1919–1989 közti történelméről

4. Szakmai tapasztalatok, kutatási projektek:

• Az egyetemi tanulmányok alatt kutatások a romániai magyar kisebbség történelmével kapcsolatban, különös tekintettel az 1945 utáni korszakra, a két világháború közötti két évtizedre.
• Szakdolgozat megírása: Románia történelmi kronológiája, különös tekintettel a magyar kisebbségre (1944–1953)
• A kronológia, 1994-ben átdolgozva és kibővítve megjelent a Teleki László Alapítvány Kisebbségi Adattár-sorozatának első kiadványaként.
• Az egyetemi évek alatt közreműködés a Dokumentációs Tár (jelenlegi nevén: SZTE Társadalomelméleti és Kortörténeti Gyűjtemény) létrehozását célzó munkálatokba
• Az egyetem befejezése óta külső munkatárs a Gyűjteménynél.
• A kilencvenes években számos alapkutatás folytatása, vagyis a magyar kisebbség politikai, gazdasági és oktatási intézményrendszerének főbb alapvonásainak megvizsgálása.
• Kutatások a magyar–román államközi kapcsolatok számos aspektusával, valamint a moldvai csángó-magyarok XX. századi történetével kapcsolatban.
• A fent megemlített kutatások eredményeként egyedül, vagy szerzőtársakkal 10 könyv és mintegy 90 tanulmány, cikk megjelentetése Magyarországon és Romániában, magyar, román, vagy angol nyelven.
• Az utóbbi évtizedben számos magyarországi levéltárban való kutatás, így a Magyar Országos Levéltár különböző osztályán, a Politikatörténeti Intézet Levéltárában; a Hadtörténeti Intézetben, az MTA Kézirattárában; több vidéki levéltárban (Debrecenben, Gyulán, Szegeden és Szekszárdon).
• Kutatások Romániában az Erdélyi Múzeum-Egyesület Levéltárában, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Szabédi Házában és a Maros Megyei Állami Levéltárban.
• Tagja a Kolozsváron megjelenő Magyar Kisebbség – Nemzetpolitikai Szemle (www. jakabffy.ro/magyarkisebbseg) szerkesztőbizottságának.

FILMEK
1999-ben a budapesti Pilot Studióval egy három részes dokumentum film forgatása: „Volt egyszer egy Magyar Autonóm Tartomány” címen (rövidített változatát az M2 mutatta be).
2000-ben ugyancsak ezzel a stúdióval egy dokumentum film készítése az ún. „Észak-Erdélyi Köztársaság”-ról
2001 nyarán egy portréfilm a Máramarosszigeten elhunyt Petru Mihali-val (egy ősi erdélyi román nemesi család utolsó férfi tagjával).
2000/2001-ben a Duna TV Dunatáj Alapítványával a „Moldvai csángók migrációja a XX. században” c. dokumentum film.